<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=349935452247528&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Find out where you can get a Taste of TAB... our global events blast is on!
Search
nz-diagnostic-bg

Beantwoord de volgende vragen op een schaal van 1 tot 10:

Zie jouw resultaten hieronder
1

Gemiddeld besteed ik elke week minstens een derde van mijn tijd aan de strategische of grote aspecten van mijn bedrijf. De meeste weken besteed ik mijn tijd niet aan het blussen van branden en het doen van werk dat een werknemer op een lager niveau net zo goed zou kunnen doen.

Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee eens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JOUW RESULTATEN

Je trekt voldoende tijd uit om zowel AAN je bedrijf als IN je bedrijf te werken. De meeste tijd wordt besteed aan strategische delen van jouw bedrijf. Het bedrijf is niet overdreven afhankelijk van jouw individuele bijdragen aan het bedrijf.

Je kunt worden onderworpen aan de tirannie van de urgente. Je kunt je tijd voornamelijk besteden aan het werken aan taken, ook al zouden ze gemakkelijk kunnen worden overgedragen, wat betekent dat je niet genoeg tijd besteedt aan de strategische gebieden van jouw bedrijf.

Top Presteerders

Top presterende bedrijfsleiders besteden het grootste deel van hun tijd aan hun bedrijf in plaats van in hun bedrijf. Ze dragen de meeste tactische activiteiten en brandbestrijdingsactiviteiten aan hun medewerkers over en concentreren zich op activiteiten die de grootste impact hebben op hun bedrijf.

2

We hebben een bedrijfsvisie geschreven die elke medewerker kent. Onze medewerkers werken samen om het bedrijf te helpen deze visie te realiseren.

Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee eens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JOUW RESULTATEN

Je hebt een duidelijk omschreven visie voor jouw bedrijf. De medewerkers begrijpen het en werken samen met jou aan de visie.

Je hebt jouw bedrijfsvisie niet duidelijk gedefinieerd of je hebt de medewerkers niet afgestemd om naar die visie toe te werken. Zonder een duidelijk beeld van waar jouw bedrijf naartoe gaat, hoe weet je dan wanneer je het hebt bereikt en hoe gaan de medewerkers je helpen daar te komen?

Top Presteerders

Top-presterende ondernemers beginnen met het definiëren van hun persoonlijke visie op succes. Vervolgens schrijven ze een bedrijfsvisie die aansluit bij hun persoonlijke visie. Hun medewerkers begrijpen de bedrijfsvisie en werken samen om de visie te realiseren.

3

We meten het betrokkenheidsniveau van onze medewerkers en zijn ons ervan bewust dat de meesten betrokken, toegewijd en bereid zijn om verder te gaan dan in het voordeel van het bedrijf.

Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee eens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JOUW RESULTATEN

Je meet regelmatig de betrokkenheid van medewerkers en beseft hoe belangrijk het is om medewerkers zeer betrokken te houden bij het bedrijf. Je hebt een omgeving gecreëerd waarin medewerkers betrokkenheid kunnen vertonen.

Je realiseert je misschien niet dat de betrokkenheid van jouw medewerkers de belangrijkste factor is voor het succes van de organisatie. Of je weet niet welke stappen je moet nemen om een geweldige cultuur en betrokken personeelsbestand te creëren.

Top Presteerders

Best presterende bedrijven beseffen dat de werknemers hun belangrijkste bezit zijn. Ze ontwikkelen loopbaantrajecten voor hen en beoordelen regelmatig hun betrokkenheid en prestaties. Alle medewerkers hebben duidelijk omschreven functieverantwoordelijkheden en weten hoe hun werk bijdraagt aan het succes van het bedrijf. Het bedrijf communiceert regelmatig met medewerkers, heeft een transparante cultuur en stimuleert intrinsieke motivatie via het managementteam.

4

We hebben een consistente en gezonde omzetgroei op jaarbasis gerealiseerd.

Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee eens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JOUW RESULTATEN

Je hebt een voorspelbaar bedrijf waar je met succes de groeidoelstellingen in jouw bedrijf kunt voorspellen en de omzetdoelstellingen elk jaar consistent kunt behalen.

De verkoopopbrengst is inconsistent. Sommige jaren groei je, sommige jaren is het vlak en andere jaren gaat het achteruit. Je kunt geen goede zakelijke beslissingen nemen zonder een voorspelbaar groeimodel. Potentiële kopers vinden inconsistente inkomsten onaantrekkelijk.

Top Presteerders

De best presterende bedrijven zijn goed in het voorspellen van omzetgroeidoelstellingen en hebben de consistentie in de uitvoering om hun doelstellingen jaar na jaar te behalen of te overtreffen. Ze hebben een divers klantenbestand, een bewezen verkoopmodel en runnen hun verkoopafdeling vanuit een verkoopplan.

5

We hebben een sterk merk voor ons bedrijf ontwikkeld dat onze klanten begrijpen en waarmee we ons kunnen identificeren. Metingen van klanttevredenheid suggereren dat ze meer bij ons kopen en ons trouw blijven vanwege het merk.

Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee eens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JOUW RESULTATEN

Je hebt een sterk merk ontwikkeld waarmee jouw klanten verbinding kunnen maken met het doel van het bedrijf; meer dan alleen het product of de dienst die je aanbiedt. De kosten voor het werven van nieuwe klanten zijn lager en de retentiegraad van klanten is hoger dan die van concurrenten in de branche.

Je hebt geen sterk merk. Sterke merken: trek klanten aan tegen lagere kosten, behoud ze langer en laat je meer vragen voor jouw product of dienst. Jouw klanten gaan misschien weg als ze een goedkoop alternatief vinden.

Top Presteerders

De best presterende bedrijven hebben een merk ontwikkeld dat iets betekent voor hun markt. Potentiële klanten worden aangetrokken door hun merk en verwijzen anderen naar hun product of dienst. Best presterende bedrijven proberen hun merk te versterken door elke beslissing en actie die ze nemen.

6

Onze klanten kennen en waarderen de voordelen die onze producten of diensten bieden. Ze begrijpen hoe ons aanbod verschilt van en superieur is aan concurrerende aanbiedingen.

Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee eens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JOUW RESULTATEN

Je hebt een meetbare differentiatie van jouw product- of serviceaanbod ten opzichte van concurrerende aanbiedingen. Jouw klanten zijn zich bewust van en begrijpen de waarde van deze differentiatie ten opzichte van andere alternatieven.

Jouw product of dienst onderscheidt zich niet significant van het aanbod van de concurrenten. Je klanten en prospects begrijpen niet welke waarde je aanbod hen geeft ten opzichte van de concurrentie. Ze kunnen vertrekken als ze een goedkoper alternatief vinden.

Top Presteerders

De best presterende merken laten meetbare voordelen zien die hun producten of diensten onderscheiden. Deze onderscheidende punten worden begrepen door hun klanten en prospects. Hun differentiatie is substantieel en is gebaseerd op meer dan alleen “goede klantenservice”. Klanten hechten veel waarde aan deze differentiatiepunten.

7

Onze winsten overtreffen het gemiddelde in de sector en we hebben geen enkele cashflow-uitdaging. We zijn financieel voorbereid in het geval van een economische neergang.

Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee eens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JOUW RESULTATEN

Je plaatst een premie op het genereren van gezonde winsten, het behouden van een solide cashflow en je hebt een bewezen staat van dienst van winstgevendheid die bovengemiddeld is voor de branche. Je bent volledig voorbereid om een aanzienlijke neergang in je bedrijf of branche te doorstaan.

Je hebt geen trackrecord in het consequent genereren van gezonde winsten en cashflow, of je weet niet wat de winstgemiddelden zijn voor de branche waarin je opereert. Mogelijk ben je alleen gefocust op omzet en / of heb je geen operationele efficiëntie geïdentificeerd die tot gezonde winsten leidt. Alleen bedrijven die een consistente en gezonde winstgevendheid aantonen, zullen overleven. Je genereert misschien winst, maar haalt te veel uit het bedrijf waardoor het kwetsbaar wordt voor toekomstige neergang.

Top Presteerders

De best presterende bedrijven voorspellen winsten, cashflow en budgetuitgaven om de gebudgetteerde winst en cashflow te bereiken. Ze bekijken hun financiële situatie en ondernemen indien nodig actie om consistente winst te genereren. Ze hebben genoeg ingehouden winsten en contanten om hen in staat te stellen het bedrijf te runnen tijdens een recessie en het bedrijf niet van contanten te ontdoen. Ze genereren ook voldoende winst om weer in het bedrijf te investeren.

8

We meten routinematig onze klantenservice. We gebruiken deze gegevens om de prestaties van ons bedrijf te verbeteren. Onze medewerkers bieden consequent een uitzonderlijke klantenservice en onze klanten voelen zich gewaardeerd.

Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee eens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JOUW RESULTATEN

Je hecht veel waarde aan je klanten en de medewerkers bieden hen consequent een hoge servicegraad. Je meet het klantenserviceniveau en je klanten voelen zich gewaardeerd en gaan niet weg vanwege waargenomen onverschilligheid.

Je weet misschien niet wat je klanten van jouw service vinden. Je beschouwt je klanten als vanzelfsprekend of je hebt niet de cultuur en opleiding gecreëerd die de medewerkers nodig hebben om geweldige service te verlenen. De meerderheid van de klanten vertrekt, niet vanwege je product of dienst, maar vanwege de waargenomen onverschilligheid.

Top Presteerders

Topbedrijven hechten veel waarde aan hun klanten en hun medewerkers. Hun medewerkers zijn betrokken, zich bewust van hun rol als ‘merkambassadeurs’ en bieden uitzonderlijke service bij alle interacties met klanten. Ze bieden een cultuur en de nodige training om hoge servicenormen te bereiken. Ze meten consequent serviceniveaus, begrijpen waarom hun klanten hen verlaten en bewaken het betrokkenheidsniveau van hun medewerkers.

9

Onze belangrijkste bedrijfsprocessen zijn goed gedocumenteerd en onze medewerkers zouden op hoog niveau kunnen blijven functioneren als een of meer belangrijke medewerkers zouden vertrekken.

Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee eens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JOUW RESULTATEN

Je beseft je het belang van het formaliseren van de processen zodat je niet volledig afhankelijk bent van de vaardigheden en kennis van enkele sleutelfunctionarissen. Als je een of meer belangrijke medewerkers verliest, zou je bedrijf niet significant achteruitgaan en hoef je jouw rol in het bedrijf niet te veranderen.

Jouw bedrijf is afhankelijk van de vaardigheden en kennis van een of meer belangrijke medewerkers. Als ze het bedrijf verlaten, loop je de kans klanten te verliezen, vertragingen op te lopen en serviceproblemen te krijgen. Als direct resultaat zou je meer tijd in je bedrijf moeten besteden.

Top Presteerders

De best presterende bedrijven hebben de tijd genomen om alle belangrijke processen formeel te documenteren. Ze hebben ook cross-opgeleide werknemers in de meeste gebieden van hun bedrijf. Hoewel het voor geen enkel bedrijf gemakkelijk is om een belangrijke medewerker te verliezen, hebben de best presterende bedrijven zich zo goed mogelijk voorbereid als dit zou gebeuren.

10

We hebben een formeel wervingsproces dat bedoeld is om toptalent te identificeren en te borgen. We werken constant aan het upgraden van ons talent en zijn niet terughoudend om diegenen te ontslaan die onder de verwachtingen presteren of niet langer passen binnen de bedrijfsvisie. We hebben een cultuur die geweldige medewerkers koestert.

Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee eens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JOUW RESULTATEN

Je weet hoe je het menselijk kapitaal correct moet beheren. Je gebruikt zowel een interview als assessments om medewerkers te werven. Je verwijdert degenen die een rekruteringsfout zijn en degenen die strategisch niet bij het bedrijf passen, ongeacht hoe goed ze zijn. Je weet ook hoe je je huidige "A-spelers" betrokken kunt houden.

Je hebt waarschijnlijk niet de beste presteerders op alle sleutelposities in je bedrijf. De beste presteerders die je hebt, zijn misschien niet loyaal aan jou of jouw bedrijf en kunnen vertrekken als er een gelijk of beter bod komt. Misschien kijk je niet strategisch naar de vaardigheidskloof van je bedrijf en breng je niet de nodige aanpassingen aan.

Top Presteerders

Best presterende bedrijven hebben processen om best presterende werknemers aan te trekken en te behouden. Deze bedrijven begrijpen dat het hebben van de juiste werknemers een bedrijf kan maken of breken en herzien daarom hun wervingsbehoeften op zijn minst jaarlijks. Ze begrijpen de kosten voor het bedrijf in slechtere kwaliteit, slechtere service en hogere kosten als gevolg van een slechte betrokkenheid van medewerkers. Ze werken aan een cultuur van vertrouwen, positiviteit, autonomie en eerlijkheid, samen met training, transparantie, feedback en erkenning om hun topmedewerkers te behouden.

11

Ons bedrijf opereert vanuit een jaarlijks operationeel en strategisch plan en alle bedrijfsactiviteiten zijn in lijn met deze plannen.

Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee eens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JOUW RESULTATEN

Je leidt je bedrijf correct en gebruikt een strategisch 3 tot 5-jarenplan om je te begeleiden bij de ontwikkeling van het jaarlijkse bedrijfsplan. Je organisatie werkt voornamelijk aan jaardoelen, ondersteund door strategieën en acties in het jaarplan die aansluiten op het strategisch plan.

Je hebt geen strategisch 3 tot 5 jaarplan ontwikkeld dat de koers van je organisatie in kaart brengt, of je hebt geen jaarlijks operationeel plan ontwikkeld dat de strategische doelen ondersteunt. Organisaties die opereren vanuit strategische plannen met ondersteunende jaarplannen hebben een veel grotere kans om hun doelen te bereiken en hun bedrijfsvisie te realiseren.

Top Presteerders

De best presterende organisaties werken via strategische plannen voor 3 tot 5 jaar, ondersteund door een gedetailleerd operationeel plan voor 12 maanden. Ze nemen de tijd om strategische doelen, jaarlijkse doelen, strategieën en actieplannen te maken om hun bedrijfsvisie te realiseren. Ze maken plannen die passen bij hun type organisatie. Ze toetsen belangrijke beslissingen aan hun plannen en zijn lenig genoeg om aanpassingen door te voeren als de omstandigheden veranderen of als zich nieuwe kansen voordoen.

12

We beheren ons bedrijf met behulp van Key Performance Indicators (KPI's) die ons een vroege indicatie geven van toekomstige financiële prestaties. We beoordelen en volgen onze KPI's wekelijks.

Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee eens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JOUW RESULTATEN

Je hebt financiële en operationele KPI's geïdentificeerd die worden gebruikt om de waarschijnlijkheid van het behalen van je prestatiedoelen te meten. Je stelt KPI-doelen vast en beheert je bedrijf op basis van meting van werkelijke KPI's voor die doelen. Je beheert je bedrijf met behulp van de leidende indicatoren in plaats van achterblijvende indicatoren.

Je volgt je bedrijf niet aan de hand van financiële en operationele KPI's of beoordeelt ze niet vaak genoeg of gebruikt alleen achterblijvende indicatoren (bijvoorbeeld financiële gegevens van de accountant). Met KPI's kunnen bedrijven en resultaten objectief in plaats van subjectief worden beoordeeld. Als je jouw bedrijf niet beheert met behulp van KPI's, ben je niet in staat om waarschuwingssignalen binnen je bedrijf te herkennen en er dienovereenkomstig op te reageren.

Top Presteerders

Topbedrijven beheren hun bedrijf met behulp van financiële en operationele KPI's. Ze stellen wekelijkse KPI-doelen vast en vergelijken de werkelijke resultaten zorgvuldig met de doelen. Ze richten zich op voorlopende indicatoren in plaats van op achterblijvende indicatoren, zodat ze tijdig aanpassingen aan hun bedrijf kunnen doorvoeren om de financiële resultaten positief te beïnvloeden.

13

Mijn partners en familieleden die in het bedrijf werken, zijn volledig afgestemd op de richting van het bedrijf en hebben geen significant conflict.

Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee eens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JOUW RESULTATEN

Je hebt een goed gedocumenteerde aandeelhoudersovereenkomst. Jij en je partner(s) en/of familieleden zijn volledig afgestemd op de richting van het bedrijf, inclusief de strategie en timing van je uiteindelijke vertrek.

Jij en je partner(s) en/of gezinsleden zijn niet op één lijn met de richting van het bedrijf of je opvolgingsplan. Je kunt regelmatig conflicten ervaren die contraproductief zijn voor het bedrijf en het leiden van je bedrijf minder bevredigend maken dan het zou kunnen zijn. Waarschijnlijk heb je geen opvolgingsplan opgesteld of is er onenigheid over je uiteindelijke opvolging.

Top Presteerders

De best presterende bedrijven hebben een duidelijk omschreven aandeelhouders- of operationele overeenkomst gesloten. De partners en/of familieleden zijn het eens over de visie en richting van het bedrijf. Alle partijen vinden het prettig dat iedereen bijdraagt aan het bedrijf op een niveau dat past bij hun vermogenspositie. Alle partijen zijn het eens over een opvolgingsplan en de timing van de opvolging.

14

Ik weet wat mijn exit-strategie van het bedrijf is en ik ben ervan overtuigd dat ik succesvol zal stoppen. In het geval van mijn overlijden of arbeidsongeschiktheid heb ik een leidraad opgesteld waarin mijn wensen voor de voortzetting of verkoop van mijn bedrijf worden uitgedrukt.

Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee eens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JOUW RESULTATEN

Je hebt een duidelijke exit-strategie inclusief de timing van je exit. Je bent ervan overtuigd dat je een vergoeding voor de exit ontvangt in overeenstemming met wat je denkt dat het bedrijf waard is. In het geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid, heb je jouw bedrijf verlaten in een positie waarin belangrijke medewerkers en naasten weten hoe ze verder moeten.

Je hebt geen duidelijke exit-strategie ontwikkeld en twijfelt over de timing van je exit. Mogelijk heb je jouw bedrijf niet gestructureerd om de waardering te maximaliseren en ontvang je mogelijk niet de verkoopwaarde die in overeenstemming is met je verwachtingen. Het is mogelijk dat je je gezin of werknemers achterlaat die niet in staat zijn om het bedrijf effectief te runnen in geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid.

Top Presteerders

Toppresterende ondernemers ontwikkelen hun exit-strategie jaren voordat ze van plan zijn te vertrekken. Ze hebben hun bedrijf gewaardeerd en belangrijke stappen ondernomen om de waarde van hun bedrijf te verbeteren. Ze hebben een realistische verwachting ontwikkeld van wat hun bedrijf waard is voor een koper en zijn ervan overtuigd dat ze op hun eigen voorwaarden zullen vertrekken. Ze hebben plandocumenten opgesteld om hun gezin en werknemers te begeleiden in geval van overlijden of arbeidsongeschiktheid.

15

Ik heb mijn ideale werk-privébalans bereikt of heb een specifiek plan voor hoe ik dat ga bereiken.

Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee eens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JOUW RESULTATEN

Je realiseert je dat hoe meer het bedrijf afhankelijk is van de eigenaar, hoe minder het waard is voor een potentiële overnemer. Je hebt in je bedrijf stappen ondernomen om het juiste personeel aan te trekken, te delegeren en de processen te documenteren om de afhankelijkheid van jou te minimaliseren. Je werkt om te leven in plaats van te leven om te werken.

Momenteel zou je bedrijf er aanzienlijk onder lijden als je er niet dagelijks bij betrokken zou zijn. Je hebt het leiderschapsteam niet opgezet, delegeert niet genoeg en hebt geen formeel gedocumenteerde manieren waarop het bedrijf minder afhankelijk van jou kan zijn. Het bedrijf is daarom niet erg aantrekkelijk voor een potentiële verkrijger. Je leeft om te werken in plaats van te werken om te leven.

Top Presteerders

De best presterende ondernemers beseffen dat hoe meer het bedrijf afhankelijk is van hun individuele bijdragen, hoe minder waardevol het is voor een potentiële overnemende partij. Ze hebben een onderbevelhebber of een managementteam dat de dagelijkse activiteiten van het bedrijf leidt. Ze hebben een groot vertrouwen in hun team en delegeren de meeste belangrijke operationele taken aan hen. Ze hebben de tijd genomen om alle belangrijke procesactiviteiten in hun bedrijf te documenteren. Ze hebben hun doelstellingen voor de balans tussen werk en privé gespecificeerd en bereikt.

16

Ik heb een effectief ‘klankbord’ als ondernemer die mij adviseert bij het nemen van belangrijke zakelijke beslissingen.

Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee eens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JOUW RESULTATEN

Je realiseert je dat mensen die momenteel hun eigen bedrijf runnen, je beter zullen adviseren dan je accountant, advocaat of zelfs een consultant die je inhuurt. Je erkent dat degenen die zich in jouw schoenen kunnen verplaatsen, je perspectief kunnen veranderen en zelfs als ze dat niet doen, ben je er zeker van dat je de juiste beslissingen neemt, omdat je het hebt besproken met anderen die 'daar al zijn geweest en dat al hebben gedaan of meegemaakt

Je hebt de neiging om de zakelijke beslissingen geïsoleerd te nemen; of je bespreekt ze alleen met werknemers en / of familieleden of degenen die geen ondernemer zijn (zoals accountants en advocaten en consultants). Vanwege de beperkte input die je ontvangt, neem je mogelijk niet altijd de beste beslissingen voor jouw bedrijf.

Top Presteerders

Toppresterende ondernemers hebben geleerd hoe waardevol het is om een objectief, op ervaring gebaseerd ‘klankbord’ op te richten voor belangrijke beslissingen. Ze maken deel uit van een groep andere ondernemers die zowel hun bedrijf als hun persoonlijke visie op succes begrijpen. Omdat ze elkaar niet verplicht zijn, geven ze onbevooroordeelde en openhartige feedback over elkaars uitdagingen en kansen. Omdat 'niemand van ons afzonderlijk zo slim is als wij allemaal samen', nemen ze regelmatig zakelijke beslissingen van hogere kwaliteit.

17

Medewerkers krijgen schriftelijke verwachtingen, zijn toegewijd aan en verantwoordelijk voor hun resultaten en weten hoe hun verantwoordelijkheden bijdragen aan de algemene doelstellingen en prestaties van het bedrijf.

Helemaal
mee oneens
Helemaal
mee eens
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JOUW RESULTATEN

Jouw medewerkers hebben allemaal schriftelijke functiebeschrijvingen en belangrijke verantwoordelijkheden. Ze weten precies wat er van hen wordt verwacht en zijn duidelijk of ze aan de verwachtingen voldoen. Ze zijn eigenaar van de resultaten van hun posities en nemen verantwoordelijkheid als er iets misgaat.

Jouw medewerkers zijn niet echt duidelijk over wat er van hen wordt verwacht en weten niet echt zeker of ze aan de verwachtingen voldoen of niet. Ze nemen niet de volledige verantwoordelijkheid voor hun resultaten en als ze worden afgewezen, zouden ze mogelijk verrast zijn. Ze zijn onduidelijk over hoe hun verantwoordelijkheden bijdragen aan het succes van het bedrijf.

Top Presteerders

De best presterende bedrijven hebben voor elke medewerker duidelijke verwachtingen gecommuniceerd. De medewerkers weten hoe hun werk de bedrijfsdoelstellingen ondersteunt. Medewerkers weten of ze slagen of niet aan de verwachtingen voldoen. Medewerkers zijn verantwoordelijk voor hun resultaten en verzinnen geen excuses als ze tekortschieten. Het management communiceert consequent met hun medewerkers en als ze niet presteren, zouden ze niet verbaasd zijn als ze zouden worden ontslagen.

Bedankt dat je de tijd hebt genomen om de Business Diagnostic in te vullen!

Geef uw contactgegevens op om jouw resultaten te ontvangen en zie hoe je je verhoudt tot de best presterende bedrijven.